Massiv modstand mod brændeafgift

2013-12-04

De planlagte afgifter på bl.a. træpiller, brænde og træbriketter er blevet ramt af massiv folkelig modstand. Facebook siden Stop Brændeafgiften har i øjeblikket over 50.000 facebook likes.  Et udtryk for den megen utilfredshed og forargelse, som de planlagte afgifter er blevet mødt med.

Den Socialdemokratiske skatteordfører Thomas Jensen slår dog i dag fast, at der kommer en afgift i en eller anden størrelse. Afgifterne på biomasse er en del af et større energiforlig i folketinget, som inkluderer afgifter på alle opvarmingsformer. Det inkluderer biomasse, fjernvarme, olie, gas og elvarme. Det vil derfor være svært at holde en enkelt opvarmingsform ude for forliget, da det vil skævvride energimarkedet.

Liberal Alliance står, som det eneste parti i folketinget udenfor energiafgiften, og de har gentagnede gange kritiseret afgifterne voldsomt. Flere af forligspartierne har dog trukket støtte til forliget efterhånden, som de mange problemer ved aftalen er kommet frem, og den folkelig modstand er vokset kraftigt.  Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti afviser at stemme for aftalen i dens nuværende form, selvom de er blandt de oprindelige forligspartnere.

"Vi er imod, og vi kan ikke støtte det. Der er masser af problemer omkring grænsehandel, og måden det hele er udformet på. Det er ikke en rimelig udmøntning af den aftale, vi lavede", forklarer Mike Legarth De Konservatives energiordfører.

Dansk Folkepartis energiordfører Mikkel Dencker udtaler: "Jeg vil ikke sige, at hele energiaftalen nu er i fare, men det kommer helt an på, hvordan alle parter reagerer. Der er så mange problemer ved den model, som foreligger nu, at vi vil have vanskeligt ved at lægge navn til, og så vil der selvfølgelig mangle noget finansiering, men det kan man måske løse ved at beskære energiaftalen".

Afgifterne skulle være trådt i kraft til nytår, men det ser ikke udtil at partierne kan blive enig inden da. Selvom brændselsafgiften er i store problemer i øjeblikket, så virker det dog stadigvæk sandsynlig, at nye afgifter er på vej i en eller anden form.


Opdatering 11-12-2013

Afgifter på bl.a. brænde og træpiller udskydes og træder ikke i kraft til nytår.

"Dette arbejde har givet anledning til nogle overvejelser om, hvordan vi konstruerer den her afgift på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor kommer lovforslaget ikke på denne side af nytår " siger Holger K. Nielsen i et skriftligt svar, hvor han også kalder afgiften "en teknisk kompliceret opgave".

Der arbejdes altså stadigvæk på en afgift på biomassen.

Opdatering 01-09-2014

Afgiften på biobrændsel er nu endeligt droppet fuldstændigt. Alle forligspartierne fra energiforliget 2012 står sammen om en ny aftale undtagen de Konservative.

Fjernelsen af forsyningssikkerhedsafgiften, populært kaldet brændeafgiften, bliver blandt andet finansieret med en forhøjelse af bundskatten, og det vil De Konservative ikke være med til.

« Back
Block loaded