Optimal dimensionering af brændeovne

2012-03-29

Dimensionering af brændeovn

En brændeovn skal have den rigtige størrelse i forhold til husets varmebehov.

Er brændeovnen for stor, bliver der ubehageligt varmt i rummet og hvis man forsøger at løse dette ved at skrue ned for forbrændingsluften risikerer man at genere omgivelserne med lugt og røg – en røg, som kan indeholde sundhedsskadelige stoffer.

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen udviklet et helt nyt regneprogram, som kan beregne den optimale størrelse på en brændeovn.

”Dette program beregner størrelsen på den rigtige brændeovn ud fra oplysninger om huset og det rum, som brænde-ovnen skal placeres i”, udtaler Jes Sig Andersen, der har stået for udviklingen af det nye program og er brændeovnsspecialist på Teknologisk Institut.

”Ud fra ganske få oplysninger om bl.a. husets opførelsestidspunkt, varmeisolering m.v. kan programmet beregne den ideelle størrelse for en ny brændeovn. Det er meget enkelt og hurtigt og når man følger resultatet af beregningen er man sikker på, at man får den bedste løsning, både med hensyn til komfort i huset og forurening af miljøet,” udtaler Jes Sig Andersen slutteligt.

Brugervenligt

Beregningsprogrammet kan umiddelbart benyttes af alle. Brugeren bliver guidet igennem indtastningen ved hjælp af enkle tekster og forklaringer. Det nye beregningsprogram er fortrinsvis udviklet for private forbrugere og butikker, der forhandler brændeovne.

Sådan virker programmet:

Beregningen af den optimale størrelse på brændeovnen foregår ved, at programmet laver en simulering af temperaturen i rummet ved fire efter hinanden følgende fyringer i brændeovnen på en vinterdag, hvor udetemperaturen ligger omkring 0-punktet. Simuleringerne gentages med forskellige størrelser af brænde-ovne.

Den effekt, hvor den beregnede temperatur kommer nærmest 23°C, er den optimale. Regne programmet kan findes her:

« Back
Block loaded