Flex Levering

80 % af varerne leveres indenfor 8 hverdage.

Fleksible Levering

Leveringer tilbydes med lastbil, som medbringer gaffeltruck for et mindre tillægsbeløb. Hvis forholdene tillader det og det er et ønske - kan vores medbragte gaffeltruck afsætte dine varer i f.eks din carport eller i bunden af en lang indkørsel.

Særlige Leveringsvilkår
Det eneste, der stort set kræves, er at kørebanen/indkørslen er bæredygtig for "tung trafik" , vejbredde min. 1,8 m. og frihøjden min. 2.5m. En gaffeltruck med palle vejer over 3,5 tons, så kørerunderlaget skal være i orden, før det er muligt at komme frem. Det er generelt set IKKE muligt at afsætte dine pallevarer på græs eller jordarealer, da kørsel med gaffeltruck vil beskadige underlaget. Køreunderlaget skal være fast og stabilt. Dette kan f.eks. være stabilgrus, kørefliser eller asfalt. Ydermere skal der være plads til, at gaffeltrucken skal kunne manøvrerer under leveringen.

Skulle truckføren vurdere i forbindelse med leveringen, at anviste kørebane/-plads ikke er optimal til truck-kørsel, da må modtager være indforstået med, at leverancen afsættes så tæt på ønsket sted, som er muligt eller forsvarligt og i værste tilfælde på vej eller fortov.

Du skal være opmærksom på, at hvis leverancerne afsættes på vej eller fortov, da har modtager pligt til straks efter modtagelsen af leverancen at afmærke/afskærme denne for undgåelse af påkørsel etc.

Evt. skader - forvoldt af os - på privat område er for grundejers regning og risiko. Har du spørgsmål vedrørende leveringsmuligheder hos dig - ring 56140154 - så har vi mulighed for at vurdere om dine ønsker kan opfyldes.