Træpiller, træbriketter og brænde til døren

Hurtig Levering

80 % af varerne leveres indenfor 4 hverdage

HURTIG LEVERING - Lige til døre ?? Alle vores leveringer udføres med vores lastbiler som medbringer gaffeltruck. Hvis forholdene tillader det og det er et ønske - kan vores medbragte gaffeltruck levere/afsætte leverancen - f.eks. i din carport.

Det eneste der stort set kræves er at kørebanen/indkørslen er bæredygtig for "tung trafik" , vejbredde min. 1,5 m. og frihøjden min. 2.15 m. Skulle truckføren vurdere/konstantere at anviste kørebane/-plads - hen ad vejen - ikke er optimal til truck-kørsel må modtager være indforstået med at leverancen afsættes så tæt på ønsket sted som muligt/forsvarligt og i værste tilfælde på vej eller fortov.

Vær opmærksomt på at hvis leverancerne afsættes på vej eller fortov har modtager pligt til straks efter modtagelsen af leverancen at afmærke/afskærme denne for undgåelse af påkørsel etc. Evt. skader - forvoldt af os - på privat område er for grundejers regning og risiko. Har du spørgsmål vedrørende leveringsmuligheder hos dig - ring 56140154 - så har vi mulighed for at vurdere om dine ønsker kan opfyldes.