Retningslinier for salg af brænde

forbrugerombudsmandens regler vedrørende markedsføring brænde

Forbrugerombudsmandens Retningslinier for markedsføring af brænde

Retningslinier for markedsføring af brænde af november 1995

Efter forhandling mellem Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet og Dansk Skovforening er der udarbejdet nedenstående retningslinier: 

  1. Retningslinierne gælder for markedsføring af brænde til forbrugere.
  2. Når brænde udbydes i måleenheden "rummeter" forstås herved rummålet af det stablede træ i den form (kløvet/ikke-kløvet) og længde, hvori det leveres til forbrugeren. Enheden "skovrummeter"` anses for synonym med "rummeter".
  3. I annoncer, i reklamer og i forbindelse med aftalers indgåelse skal det oplyses, i hvilken form (kløvet/ikke-kløvet) og længde brændet leveres.
  4. Hvis brændet udbydes i måleenheden "kasserummeter", skal dette tydeligt fremgå af annoncer og reklamer samt oplyses i forbindelse med aftalers indgåelse.  Når brænde leveres i måleenheden "kasserummeter", er brændestykkernes indbyrdes placering ved opmålingen vilkårlig. Sælgeren har undladt den fordyrende håndtering af brændet, som stabling kræver, og brændets stablede rummål kendes derfor ikke. Antallet af kasserummetre i en leverance opgøres ud fra det indre rumindhold målt i kubikmeter af den beholder, som anvendes ved opmålingen. Det kræver en speciel måleteknik, som almindeligvis ikke er til rådighed for forbrugere, at afgøre, hvor meget fast træmasse, der er i en leveret kasserummeter brænde. Ved opmåling af brænde i kasserummeter skal der udvises god markedsføringsskik, således at der anvendes opmålingsmetoder, der sikrer et rimeligt indhold af fast træmasse.
  5. Retningslinierne træder i kraft den 1. januar 1996.

 

Retningslinierne findes her

- Brændesalg Sjælland - Brændesalg Fyn - Brændesalg Jylland -

Varme-expressen.dk har 30 års erfaring med salg af pejsebrænde og andet biobrændsel

Block loaded