Om Biobrændsel - CO2 Neutral Opvarmning

Træ som Bio-brændsel

Træ har mange fordele som bio-brændsel, når vi skal varme vores huse op. Brænde, træbriketter og træpiller er en vedvarende energikilde, når biomassen altså kommer fra veldrevet skov. Heldigvis er den samlede træmasse i Europa voksende bl.a. på grund af strikse regler vedrørende skovbrug. For hver gang der fældes et træ skal der plantes et nyt. Disse nye træer er med til at opsuge CO2, når de vokser. Modsat fossile brændstoffer som olie og kul, der har ligget i jorden i millioner af år.

 

Biobrændsel er CO2 neutral brændsel. Biomasse fra skovene sparer miljøet

Ikke alt træ er lige

Godt træ til tømmer har stor værdi, men det er dog langtfra alt træ, som kan bruges til tømmer. Det skal gerne have en vis længde og tykkelse. Til tømmer bruger man hovedsagelig stammen af træet til at lave tømmerstokke og brædder. Der er også store krav til træets udseende. Der er ikke mangen, som kan lide store knuder og knaster i deres parketgulv. Det sker også tit at der forekommer misfarvninger i træet, som følge af træet har været udsat for bl.a. skadedyr eller sygdomme. Vand kan også trænge ind i træet gennem ydre skader, som træet har pådraget sig gennem sin levetid. Mange ældre træer kan se pæne ud udenpå, men være fyldt misfarvninger indeni, eller også er træets bæreevne kompromitteret. Der er i mange tilfælde store krav til træet strukturelle integritet. Brædder og bjælker med splint eller knaster kan have en meget lav bære evne.

Brænde fra krigsskadede træer

I Baltikum har mange ældre træer også krigsskader fra 2 verdenskrig. Nu er det jo ikke, fordi træerne halter, eller de har mistet en kvist under krigen. Vi får på vores fabrik i Letland mange store træstammer, som er fyldte med granatsplinter fra krigens tid. Udenpå ligner de træstammer, der ellers ville være ideelle til godt tømmer, men indeni ser det helt anderledes ud. Træer med granatsplinter kan skabe stor ødelæggelse, hvis de kommer ind på et savværk. En savklinge kan blive totaltskadet, hvis den rammer en granatsplint. En granatsplint af hærdet stål kan hurtigt barbere alle takkerne af en savklinke, hvis de kommer i kontakt med hinanden. Savværkerne prøver derfor for alt i verden at undgå disse træstammer. De bliver, som følge heraf, ofte hakket til flis eller bliver solgt til brænde eller træpiller.

Godt skovbrug - Godt biobrændsel

Det er langtfra hele træet, som kan bruges til tømmer. Træets krone er kroget og grenene er ofte fyldt med knaster. Disse grene er uegnet til tømmer, men er ideelle til at lave pejsebrænde eller andet biobrændsel af. Størstedelen af det træ vi bruger til pejsebrænde, har en diameter på 10-25 cm og stammer fra træernes krone. Dette træ ville ellers ofte blive efterladt i skoven og nedbrudt biologisk under frigivelse af CO2 og metan. Metan der iøvrigt er en langt mere potent drivhusgas end CO2.

Skov Udtynding - Acceleret vækst

Som en del af godt skovbrug udtyndes skoven med jævne mellemrum. Træer der ikke har potentiale til at producere gode tømmerstokke, fjernes for at skabe plads til de resterende træer, som herved vokser hurtigere og optager CO2. Det er en udbredt misforståelse at det bedste resultat opnås ved at lade en skov stå uberørt, som en slags urskov. Dette er dog langtfra ikke tilfældet. Ifølge seniorforsker Niels Heding fra Københavns universitet vokser skoven kun til et vist punkt, hvorefter der opstår en balance, hvor de døde træer nedbrydes og udleder ligeså meget CO2, som de levende binder(1). Udtynding og skovhugst er altså en forudsætning for at skovene kan binde CO2.

 Bearbejdning af træ til pejsebrænde

Fig. Bearbejdning af tyk træstamme til håndterlige stykker, som senere flækkes til pejsebrænde. Stammen er fyldt med granatsplinter, misfarvninger og sprækker på grund af stormskader.

 


 

 

- Tørt brænde betaler sig & skåner miljøet -

Vådt brænde resulterer i forøget røg og partikeludledning. Brug tørt brænde. Det skåner både miljøet og din pengepung.

Block loaded